Pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita toimintakeskuksessa
työskentelevien ja vierailevien henkilöiden omatoimiseen;

onnettomuuksien ennalta ehkäisyyn sekä ohjeistaa
toimimaan oikein mahdollisissa onnettomuus- ja vaaratilanteissa.

Pelastussuunnitelmassa mainitut turvajärjestelyt edellyttävät suunnitelmaan
perehtymistä toimintakeskuksessa tilaisuuksia järjestävien ryhmien
vastuuhenkilöiltä.

Leirin tai tilaisuuden järjestäjä laatii tilaisuuskohtaisen TURVALLISUUSASIAKIRJAN,
jossa ilmenee tilaisuuden turvallisuudesta vastaavat henkilöt. (liite 1)

Pelastussuunnitelma
Turvallisuus-asiakirja (liite 1)

Pelastussuunnitelma löytyy myös saunarakennuksen takkatuvassa olevasta kansiosta.